สัญญาข้อตกลงการสมัครสมาชิกและการใช้บริการเกมออนไลน์

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของ Wegames Corporation เพื่อปกป้องสิทธิของคุณโปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดและหากท่านกดเลือกยอมรับ ก็จะถือว่าได้ศึกษาและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้ของบริการสมาชิก

1.ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้ สามารถใช้บริการของบริษัท Wegames Corporation จำกัด (ซึ่อต่อไปนี้เรียกว่า Wegames)ซึ่งถือว่าท่านได้ศึกษาและยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการให้บริการต่างๆ เมื่อสมาชิกใช้บริการดังกล่าว ก็จะถือว่ายินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัท Wegames (รวมทั้งรายละเอียดการให้บริการ กฏกติกาเกม เงื่อนไขที่ประกาศของแต่ละเซิร์ฟ) และปฏิบัติตามกฏหมายข้อบังคับ หากท่านมีอายุไม่ถึง 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองของท่านให้การดูแล(ตัวแทนทางกฏหมายหรือผู้ปกครอง)เพื่อทำความเข้าใจข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว ถึงจะใช้บริการดังกล่าวต่อไปได้

2.การแก้ไขและปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสมาชิก

บริษัท Wegames ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อตกลงของสมาชิก หากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อตกลง ทางบริษัท Wegames จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเป็นทางการ หากท่านไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาที่แก้ไขหรือเพิ่มเติม โปรดอย่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น แต่ถ้าท่านใช้บริการหลังประกาศก็จะถือว่าท่านได้ยอมรับเนื้อหาที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว

3.แนะนำบริการ

บริษัท Wegames เป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์ โดยที่ท่านต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกก่อนถึงจะสามารถใช้บริการต่างๆของบริษัท Wegames ได้ และรวมไปถึงเกมที่จะให้บริการในอนาคตต่อไป

4.ความรับผิดชอบและหน้าที่ของสมาชิก

4.1 เข้าสู่ระบบด้วยตัวเอง เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จ จะต้องล็อคอินเข้าสู่ระบบด้วยตัวเอง เพื่อทำการกรอกข้อมูลตัวเองให้ครบถ้วน หากต้องการแก้ไขรายละเอียด สามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา หากข้อมูลส่วนตัวที่ลงทะเบียนไว้ถูกแก้ไขไม่ตรงตามความเป็นจริง ทางบริษัท Wegames ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเป็นสมาชิกและสิทธิในการใช้บริการของท่าน
4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบต่อการใช้บริการของสมาชิก
4.2.1 สมาชิกไม่สามารถใช้บริการดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ใดๆได้
4.2.2 นอกจากปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ ท่านยังจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและมารยาทการใช้งานอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ
4.2.3 สมาชิกไม่สามารถใช้บริการนี้เพื่อส่งข้อความหมิ่นประมาท หยาบคาย ก้าวร้าว หรือรูปภาพอนาจาร
4.2.4 สมาชิกยินยอมที่จะเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามตีพิมพ์ข้อความ รูปภาพหรือในรูปแบบใดๆที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญหา
4.3 หน้าที่ดูแลบัญชี
4.3.1 โปรดรับรู้ไว้ว่า ท่านต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้ก่อนถึงจะเริ่มใช้บริการต่างๆได้ แต่สิทธิทั้งหมด(รวมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญา)ยังคงเป็นของบริษัท Wegames สมาชิกสามารถใช้บริการตามเงื่อนไขข้อตกลง ไม่สามารถปล่อยเช่า ให้ยืม โอน หรืออนุญาตให้บุคคลที่ 3 ใช้งาน
4.3.2 สมาชิกมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลบัญชี รหัสผ่าน เพื่อใช้เข้าสู่ระบบดำเนินการร่วมกิจกรรต่างๆบนเว็บไซต์นี้
4.3.3 หากสมาชิกตรวจพบว่าบัญชีหรือรหัสผ่านถูกคนอื่นแอบใช้งานหรือพบสิ่งผิดปกติที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล โปรดแจ้งให้บริษัท Wegames ทราบทันที หากเกิดจากความประมาทของตัวท่านเองส่งผลให้ผู้อื่นสามารถใช้งานบัญชีของท่านได้ ทางบริษัท Wegames จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

5. ข้อจำกัดความรับผิดชอบการเติมเงินของสมาชิก

หลังจากที่ท่านเป็นสมาชิกของเว็บ Wegames แล้ว เมื่อทำการเติมเงินผ่านเว็บไซต์เพื่อใช้จ่ายในเกมต่างๆของ Wegames สำเร็จ ไม่สามารถยกเลิก แก้ไข คืนเงินหรือโอนเงินให้บริการอื่นๆได้ หากท่านทำการเติมเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ถูกต้อง ทางบริษัท Wegames ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเป็นสมาชิกและการใช้บริการของท่านทันที เพื่อดำเนินการตรวจสอบทางกฏหมาย

6. ยกเลิกการใช้บริการกับการเปลี่ยนแปลง

หากสมาชิกมีพฤติกรรมตามเงื่อนไขด้านล่างต่อไปนี้ บริษัท Wegames ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการต่อสมาชิก โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจจะส่งผลให้ผู้เล่นเกิดความไม่สะดวกหรือความเสียหายต่อการบริการสมาชิกหรือบุคคลใดๆ ทางบริษัท Wegames จะไม่รับผิดชอบ
6.1 สมาชิกใช้ข้อมูลเท็จในการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
6.2 ใช้ชื่อ WeGames หรือชื่อพนักงานใช้การบริการ
6.3 ใช้อักษรนอกเหนือจากภาษาจีน อังกฤษ และตัวเลขตั้งเป็นชื่อตัวเอง
6.4 แอบอ้างชื่อบุคคลอื่นมาเปิดใช้งานบริการ
6.5 ใช้วิธีเติมเงินที่ไม่ถูกต้อง
6.6 การละเมิดข้อตกลงในการให้บริการ
6.7 การละเมิดความปลอดภัยของประชาชน ประเพณีและศีลธรรมของประชาชน
6.8 การละเมิดกฎหมายที่มีอยู่
6.9 ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมโจมตีบุคคลอื่น
6.10 การใช้ประโยชน์จากโปรแกรมปลั๊กอิน ไวรัส ช่องโหว่จาก Bug หรือรูปแบบใดๆที่ละเมิดต่อเงื่อนไขการใช้บริการ

7.เซิร์ฟเวอร์เกิดการขัดข้องหรือหยุดให้บริการ

ในกรณีต่อไปนี้ บริษัท WeGames มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้เล่นเกิดความไม่สะดวกหรือความเสียหายต่อการบริการสมาชิกหรือบุคคลใดๆ ทางบริษัท Wegames จะไม่รับผิดชอบ
7.1 ในช่วงเวลาการสร้างหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
7.2 กรณีที่ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดการล้มเหลวกระทันหัน
7.3 เนื่องจากภัยธรรมชาติและป้จจัยเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่ทำให้บริษัท Wegames ไม่สามารถให้บริการได้
7.4 หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ระบบสามารถป้องกันข้อมูลสมาชิกหรือบุคคลที่สามได้อย่างปลอดภัย
อันเนื่องจากมีการละเมิดพระราชบัญญัติหรือเงื่อนไขการให้บริการหรือไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท Wegames ทางบริษัทจะระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน และจะหยุดดำเนินการหรือระงับการใช้จ่ายตามมาตรฐาน

8.เปลี่ยนแปลงสิทธิการให้บริการ

บริษัท Wegames มีสิทธิเพิ่ม แก้ไข หรือลบบริการทั้งหมดหรือบางโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ซึ่งสมาชิกไม่สิทธิเรียกค่าตอบแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายได้

9.ขอบเขตการรับผิดชอบ

บริษัท Wegames มีการวางแผนการบริการให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของสมาชิกให้มากที่สุด หากเกิดความความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตัวเอง หรือเกิดจากบุคคลที่สาม หรือเครือข่ายโทรคมนาคม ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์หรือเกิดจากความประมาทของตัวบุคคลเองส่งผลให้ระบบล้มเหลว ขาดการเชื่อมต่อหรือเกิดความผิดปกติใดๆ หรือถูกบุคคลที่สามทำการปรับเปลี่ยนระบบหรือแก้ไขข้อมูลดังสถานการณ์ดังกล่าว บริษัท Wegames ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ ทางเราหวังว่าสมาชิกคงจะเข้าใจถึงสาเหตุ และไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายเพื่อชดเชยได้

10.ปกป้องข้อมูลสมาชิกและความเป็นส่วนตัว

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้ หากท่านยินยอมให้บริษัท Wegames เก็บบันทึกการค้นหา จัดการ บันทึกและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อให้บริการข้อมูลอื่นๆของสมาชิก หรือทำสถิติสมาชิก ภายใต้เงื่อนไขกฏหมาย และก่อนที่ Wegamesจะได้รับความยินยอมจากสมาชิก ทางบริษัทไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของสมาชิกได้ ตามกฏหมายพระราชบัญญัติการคุ้มครอง แต่จะครอบคลุมตามเงื่อนไขด้านล่างนี้
1.อาจจะมีการดำเนินคดี แจ้งตำรวจหรือดำเนินตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน ผลประโยชน์ของบริษัท Wegames หรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น
3.อันเนื่องมาจากสมาชิกละเมิดกฏหมายพระราชบัญญัติ หรือละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ
4.หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ระบบสามารถป้องกันข้อมูลสมาชิกหรือบุคคลที่สาม รายละเอียดการชำระเงิน ข้อมูลการเล่นเกมไว้ได้อย่างปลอดภัย

11.สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลกับผลงานทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์เครื่องหมายทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท บริษัท Wegames หรือผู้ถืออำนาจทั้งหมด หากบุคคลใดนอกเหนือจากผู้มีอำนาจหรือบริษัท Wegames ไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอก ส่ง แปลง แก้ไข หรือนำไปใช้ในรูปแบบอื่นๆ ถือว่าท่านทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย และต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดทั้งหมด

12.ประสิทธิผลของเงื่อนไขการใช้ส่วนบุคคล

ข้อตกลงให้ความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนของสมาชิกไม่ถูกต้อง ไม่ส่งผลกระทบต่อข้อตกลงอื่นๆ

13.กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้บริการ รวมทั้งสมาชิกที่ใช้บริการมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท Wegames ซึ่งจะตีความตามกฏหมายบังคับใช้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมกฏหมายแพ่งของต่างประเทศที่บังคับใช้หรือกฏหมายอื่นที่คล้ายคลึงกัน)

14.อำนาจของศาล

หากเกิดความขัดแย้งต่อสัญญาข้อตกลงการให้บริการ ให้ตกลงกันที่ศาลชั้นต้น กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงสามารถฟ้องศาลตามพระราชบัญญัติกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคมาตราที่ 47 หรือการประมวลกฏหมายคดีแพ่งบรรทัดที่ 3, 4, 6

สัญญาข้อตกลงการใช้บริการเกมออนไลน์

เพื่อปกป้องข้อมูลสมาชิก(รายละเอียดสมาชิก กรุณากรอกข้อมูลหน้าเว็บลงทะเบียน ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า สมาชิก)ของบริษัท Wegames Corporation (ตัวแทน: Xu Shuqi Tel: 0255799587 สำนักงาน : บริษัท Wegames Corporation ชั้น 5 เลขที่ 189 ถนน Yan Ping เมือง Chung Ping กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เว็บไซต์บริษัท http://www.wegames.biz/ เว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้า https://www.wegames.co.th/service อีเมลล์ CS@wegames.co.th เบอร์ :54661506 ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ผู้ให้บริการ)ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ และกรุณาศึกษารายละเอียดข้อตกลงการใช้บริการเกมออนไลน์ก่อนจะทำการลงทะเบียน เนื่องจากข้อตกลงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง โปรดศึกษาอย่างละเอียด

ข้อที่ 1 สมัครใช้บริการเกมออนไลน์

เมื่อสมาชิกเข้าใจข้อตกลงแล้ว ให้กดปุ่ม "ยอมรับ" ซึ่งจะถือว่าสมาชิกได้ศึกษาเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดและยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ การสมัครใช้บริการเกม หากสมาชิกยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องมีผู้ปกครองอธิบายเงื่อนไขและยินยอมให้สมัครบริการดังกล่าว

ข้อที่ 2 ขอบเขตบังคับใช้ของหนังสือสัญญา

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์รวมถึงบริการอื่นๆให้สมาชิก(ซึ่งเรียกสั้นๆว่า บริการ)ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามกฏข้อบังคับต่างๆตามที่หนังสือสัญญาได้ระบุไว้

ข้อที่ 3 รายละเอียดของสัญญา

ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งของสัญญาให้พิจารณา
1.ผู้ให้บริการรับผิดชอบเนื้อหาโฆษณากับประกาศ
2.ตารางอัตราค่าใช้จ่ายกับกฏระเบียบการจัดการเกม หากรายละเอียดสัญญามีข้อขัดแย้ง โปรดอธิบายผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภค

ข้อที่ 4 ขอบเขตการบริการ

เป็นหนังสือสัญญาการให้บริการ โดยผู้ให้บริการต้องจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์ การเชื่อมเว็บไซต์เกมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่างประเทศ แต่ไม่รวมกับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของสมาชิกและฮาร์ดแวร์ต่างๆที่ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ข้อที่ 5 เข้าสู่ระบบเกม

เมื่อสมาชิกลงทะเบียนเข้าเกม จำเป็นต้องกรอกข้อมูลและหมายเลขบัตรประจำตัวจริงเท่านั้น หากข้อมูลไม่ต้องถูกต้อง สมาชิกจำเป็นต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยจะสามารถมีหลักฐานยืนยันตนที่แท้จริงได้ มิฉะนั้นสมาชิกจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง ถ้าหากสมาชิกกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ตรงตามความจริง หากทีมงานทำการแจ้งให้สมาชิกรีบแก้ไขแต่สมาชิกยังไม่ดำเนินการ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการดังกล่าว โดยไม่เกิน 7 วันทำการ (แต่ไม่ได้ระงับการเข้าเกม และค้นหาประวัติดำเนินการในเกมต่างๆ) โดยสมาชิกต้องส่งอีเมล์หรือเขียนจดหมายแจ้งทีมงานให้ยกเลิกสัญญาดังกล่าวภายใน 7 วันหลังเริ่มเข้าเกม โดยสมาชิกไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย หลังยกเลิกสัญญา สมาชิกสามารถส่งคำขอคืนเงินที่เติมไปแล้วที่เหลือได้

ข้อที่ 6 มาตรฐานการชำระเงิน

เมื่อปรับอัตราค่าใช้จ่าย ทางผู้ให้บริการจะต้องแจ้งรายละเอียดการปรับต่างๆให้สมาชิกทุกคนทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์เกมหลัก หน้าประกาศในเกม และภายในเกมด้วย และจะต้องส่งอีเมล์แจ้งให้สมาชิกทุกคนด้วย หากอัตราค่าใช้จ่ายที่ปรับใหม่มีค่าสูงกว่าเดิม ผู้ให้บริการจะต้องคิดค่าใช้จ่ายตามราคาเดิมจนกว่าจะถึงเวลาที่ปรับราคาใหม่ ใช้เวลาในการปรับหน่วยเงินในเกมทั้งหมดประมาณ 2 ชม.

ข้อที่ 7 ต้องระบุรายละเอียดของเกม

ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้ที่เกมและเว็บไซต์หลักของเกม:
1.ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ขั้นต่ำที่เหมาะสมกับเกมนี้
2.สิทธิในการขอคืนเงินตามข้อที่ 8 วรรคที่ 1
3.จัดเรตติ้งเกมให้เหมาะสมตามช่วงอายุตามมาตรการจัดอันดับเรตติ้งของเกมซอฟต์แวร์
4.ต้องเตรียมวิธีติดตั้งที่ปลอดภัยให้สมาชิก ไม่ว่าจะฟรีหรือหรือจ่ายเงินก็ตาม

ข้อที่ 8 ผลิตภัณฑ์เกมกับซอฟต์แวร์การคืนเงิน

หากสมาชิกซื้อแพ็คเกจเกมหรือชำระเงินเกี่ยวกับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ภายใน 7 วัน สามารถยื่นเรื่องขอคืนเงินได้เต็มจำนวน หากฝ่ายบริหารธุรกิจซอฟต์แวร์เกมไม่แก้ไขหรือแก้ไขไม่ได้ ผู้ให้บริการจะต้องรีบดำเนินการคืนเงินให้สมาชิกโดยเร็ว

ข้อที่ 9 อายุสัญญา

หลังจากที่สมาชิกได้ศึกษาเงื่อนไงการสมัครสมาชิกแล้วกด "ยอมรับ" เงื่อนไขพร้อมทั้งลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว หากในสัญญามีข้อความใดๆไม่ถูกต้อง ไม่มีผลกระทบต่อข้อสัญญาอื่นๆ

ข้อที่ 10 การใช้งานไอดีกับรหัสผ่าน

หลังจากสมาชิกลงทะเบียนสำเร็จ ไม่ควรนำไอดีกับรหัสผ่านไปบอกผู้อื่นหรือให้คนอื่นยืมใช้ หากเกิดความเสียหาย สมาชิกจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดเองทั้งหมด ส่วนรหัสผ่าน ผู้ให้บริการจะส่งรหัสผ่านไปให้สมาชิกดำเนินการแก้ไขผ่านระบบ โดยผู้ให้บริการขอรับรองว่าจะไม่มีพนักงานสอบถามรหัสผ่านจากสมาชิก อ้างอิงตามเงื่อนไขการรักษาความปลอดภัยของสมาชิก หากสมาชิกปล่อยให้คนอื่นใช้งานไอดีตัวเองแล้วเกิดความเสียหาย สมาชิกจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด

ข้อที่ 11 แจ้งการใช้งานและแก้ไขไอดีกับรหัสผ่านแบบไม่ถูกต้อง

หากตรวจพบว่ามีบุคคลอื่นแอบใช้ไอดีหรือแอบลักลอบเข้าฐานข้อมูลของสมาชิก จะต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเพื่อรีบดำเนินการระงับไอดีดังกล่าว และติดต่อสมาชิกเพื่อทำการแก้ไขรหัสผ่าน ผู้ให้บริการจะต้องคืนเงินที่หักไปแล้วให้สมาชิก หรือชดเชยค่าใช้จ่ายในเกม แต่สามารถละเว้นการชดเชยได้ถ้าไม่อยู่ในเงื่อนไข

ข้อที่ 12 วิธีป้องกันการถูกแก้ไขข้อมูล

หากสมาชิกตรวจพบว่าไอดีกับรหัสผ่านถูกแอบใช้งานและแก้ไขข้อมูล โปรดรีบติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรีบดำเนินระงับไอดี แล้วทำการตรวจเช็ค IP ที่ล็อคอินว่าถูกต้องหรือไม่