ประกาศจากทีมงานประกาศจากทีมงานประกาศจากทีมงานประก
焦點新聞

เนื่องจากเกิดความขัดข้องเกี่ยวกับระบบ ทำให้การอัพเดตกิจกรรมต่างๆ ในตัวเกมเกิดความล่าช้า ขณะนี้ทางผู้พัฒนากำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากการดำเนินการเสร็จสิ้น ทางทีมงานจะรีบแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบทันที ขออภัยในความไม่สะดวก

 

เนื่องจากเกิดความขัดข้องเกี่ยวกับระบบ ทำให้การอัพเดตกิจกรรมต่างๆ ในตัวเกมเกิดความล่าช้า ขณะนี้ทางผู้พัฒนากำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากการดำเนินการเสร็จสิ้น ทางทีมงานจะรีบแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบทันที ขออภัยในความไม่สะดวก

 

 

เนื่องจากเกิดความขัดข้องเกี่ยวกับระบบ ทำให้การอัพเดตกิจกรรมต่างๆ ในตัวเกมเกิดความล่าช้า ขณะนี้ทางผู้พัฒนากำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากการดำเนินการเสร็จสิ้น ทางทีมงานจะรีบแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบทันที ขออภัยในความไม่สะดวก

 

เนื่องจากเกิดความขัดข้องเกี่ยวกับระบบ ทำให้การอัพเดตกิจกรรมต่างๆ ในตัวเกมเกิดความล่าช้า ขณะนี้ทางผู้พัฒนากำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากการดำเนินการเสร็จสิ้น ทางทีมงานจะรีบแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบทันที ขออภัยในความไม่สะดวก

เนื่องจากเกิดความขัดข้องเกี่ยวกับระบบ ทำให้การอัพเดตกิจกรรมต่างๆ ในตัวเกมเกิดความล่าช้า ขณะนี้ทางผู้พัฒนากำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากการดำเนินการเสร็จสิ้น ทางทีมงานจะรีบแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบทันที ขออภัยในความไม่สะดวก

 

เนื่องจากเกิดความขัดข้องเกี่ยวกับระบบ ทำให้การอัพเดตกิจกรรมต่างๆ ในตัวเกมเกิดความล่าช้า ขณะนี้ทางผู้พัฒนากำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากการดำเนินการเสร็จสิ้น ทางทีมงานจะรีบแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบทันที ขออภัยในความไม่สะดวก

เนื่องจากเกิดความขัดข้องเกี่ยวกับระบบ ทำให้การอัพเดตกิจกรรมต่างๆ ในตัวเกมเกิดความล่าช้า ขณะนี้ทางผู้พัฒนากำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากการดำเนินการเสร็จสิ้น ทางทีมงานจะรีบแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบทันที ขออภัยในความไม่สะดวก

 

เนื่องจากเกิดความขัดข้องเกี่ยวกับระบบ ทำให้การอัพเดตกิจกรรมต่างๆ ในตัวเกมเกิดความล่าช้า ขณะนี้ทางผู้พัฒนากำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากการดำเนินการเสร็จสิ้น ทางทีมงานจะรีบแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบทันที ขออภัยในความไม่สะดวก